Saturday, May 25, 2024
engineered enzymes for better healthcare

NeoScreenPak to pakiet o pojedyńczym formacie, który będzie stosowany do badań przesiewowych w kierunku siedmiu spośród jedenastu najczęściej wykrywanych zaburzeń występujących u noworodków.

PKU

Fenyloketonuria

Dane produktu

MSUD

Choroba syropu klonowego

Dane produktu

HCY

Homocystynuria

Dane produktu

TYR-I

Tyrozynemia typu I

Dane produktu

GAL

Galaktozemia

Dane produktu

G6PD

Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

Dane produktu

BIO

Niedobór biotynidazy

Dane produktu

Jednoetapowe badania Enzolve są szybsze, bardziej miarodajne, wygodniejsze oraz efektywniejsze pod względem kosztów od badań aktualnie dostępnych na rynku.

Technologia

Zalety

W przygotowaniu

Language Selection

Search